Dizajn je vo virtuálnom svete všetko. A my ho vieme!

Či už ho vnímame alebo nevnímame – dizajn je úplne všade okolo nás. Celý náš okolitý svet a všetko čo doň my ľudské bytosti vkladáme má svoj dizajn. Väčšina skutočného sveta je však tvorená dizajnom, ktorý sa vyvíja bez nášho pričinenia -napriek tomu, že ho…